escort bayan sisli bayan escort esenyurt escort escort

13-10-2021 20:00:00

Çankaya Köşkü'nde 'Afganistan' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Çankaya Köşkü’nde 'Afganistan' konulu çalıştay gerçekleştirdi.
Çankaya Köşkü'nde 'Afganistan' çalıştayı
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Çankaya Köşkü’nde 'Afganistan' konulu çalıştay gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcilerinin katılımıyla Çankaya Köşkü’nde 'Afganistan' konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Afganistan’da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye’nin buradaki rolü kapsamlı ele alındı. Afganistan’ın içinden geçtiği zorlu dönemde Türkiye’nin rolü, mevcut durumda ve sonrasında Türkiye-Afganistan ilişkilerinin geleceği ile ilgili politika önerileri, bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ile istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının bölgesel ve küresel açıdan kritik önemde olduğu vurgulandı. Afganistan kaynaklı göç akını riskine karşı uluslararası toplumun acil ve önleyici tedbirler almasının elzem olduğu belirtildi. Afganistan’ın terör ve aşırıcı gruplardan arındırılmasının bölgesel barış için gerekliliğinin altı çizildi. Türkiye’nin Afganistan’da kapsayıcı yönetim oluşturması yönündeki teşvikini sürdürmesi ve insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla dayanışma içinde olmaya devam etmesi gerektiğinin önemine değinildi.


 

YUKARI