19-01-2022 13:00:00

“Dövizini bozduran şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirilmesi öngörülüyor”

Dövizde yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmesi ve Türk Lirasına olan talebin artırılması amacı ile verilen kanun teklifi dün itibariyle Plan Bütçe Komisyonunda da kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Mazars Türkiye Vergi Ortağı İlyas Emre Yayla, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut yabancı paralarını TL’ye çeviren ve en az 3 ay vadeli Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirecek kurumlara vergi istisnası getirilmesi öngörüldüğünü söyledi.
“Dövizini bozduran şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirilmesi öngörülüyor”
Dövizde yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmesi ve Türk Lirasına olan talebin artırılması amacı ile verilen kanun teklifi dün itibariyle Plan Bütçe Komisyonunda da kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Mazars Türkiye Vergi Ortağı İlyas Emre Yayla, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut yabancı paralarını TL’ye çeviren ve en az 3 ay vadeli Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirecek kurumlara vergi istisnası getirilmesi öngörüldüğünü söyledi.

Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak isteyen tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 tarihinde Banka ve katılım bankalarında yer alan döviz tevdiat hesabında dövizleri bulunması gerektiği açıklanmıştı. Dövizde yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmesi ve Türk Lirasına olan talebin artırılması amacı ile verilen kanun teklifi dün itibariyle Plan Bütçe Komisyonunda da kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevk edildi. Vergi istisnasından 2021 yılı beyanlarında da geçmişe yönelik olarak yararlanmak isteyen mükelleflerin ise dövizlerini ayrıca 17 Şubat’a kadar bozdurarak kur korumalı mevduat hesabına geçmesi gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, Mazars Türkiye Vergi Ortağı İlyas Emre Yayla, kanunun yasalaşması durumunda 31 Aralık 2021 tarihinde altın hesabı dahil olmak üzere mevcut bulunan yabancı paralarını TL’ye döndüren ve gelecekteki kur gelirini de garanti eden kur korumalı mevduat hesabına yatıran mükelleflere hem geçmişe hem de geleceğe yönelik önemli vergi avantajı sağlayacağını belirtti.

SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

Yayla, “Düzenlemeye göre mükellefler en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri şartıyla mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihinde aktiflerinde bulunan yabancı paralara ait 2021 yılı dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı gelirlerinin son 3 aya, yani 1 Ekim 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasına isabet eden kısmı vergiden istisna tutulacak. Dolayısıyla 2021 yılı 4’üncü geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinde bu kur gelirlerine ilişkin kurumlar vergisini ödemeyecek” bilgisini paylaştı.

Yayla, yabancı paraların TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri ile açılan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları için elde edilen faiz, kar payları ve diğer gelirlerin, Merkez Bankasınca yapılan destek ödemeleri dahil olmak üzere, Kurumlar Vergisinden istisna edileceğini belirtti. Yayla, burada kur korumalı mevduat hesabından elde edilen gelirlere ilişkin stopajın yüzde 0 olduğunu ve bu düzenlemeyle gelirler üzerinden alınacak nihai verginin 0 olduğunu vurguladı.

KİMLER YARARLANABİLECEK

İstisnadan bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan 31 Aralık 2021’de Banka ve katılım bankalarında yer alan döviz tevdiat hesabında dövizleri bulunan tüzel kişilerin tamamının yararlanabileceği açıklandı.

İSTİSNADAN YARARLANMANIN 2 ŞARTI VAR

Mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihinde Döviz Tevdiat hesabında dövizi bulunması ve bu tutarları Türk Lirasına çevirerek en az 3 ay süre ile Kur Korumalı Mevduat hesabına yatırması gerektiği açıklandı. Vergi Hizmetleri Ortağı Yayla, mevduata yatırılan tutarın vade sonuna kadar bozdurulamayacak olması ve vadeden önce bozdurulması durumunda yararlanılan vergi istisnası iptal edilerek eksik ödenen vergi gecikme zammı ve vergi ziya-ı cezası ile birlikte tahsil edilecek olmasını dikkat edilmesi gereken noktalar olarak vurguladı. Yayla, mükelleflerin nakit akışlarını da dikkate alarak mevduat büyüklüğünü belirlemesinin faydalı olacağını söyledi.

İKİNCİL DÜZENLEMENİN BEKLENMESİ FAYDALI OLACAK

Mazars Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Emre Yayla, kapsama hangi paraların gireceğiyle ilgili, “Türk Lirasına çevrilebilir bütün paralar ‘yabancı paralar’ kapsamına girmektedir. Dolayısıyla sadece Euro ve USD (Dolar) olarak düşünmemek gerekmektedir. Ayrıca; gerekçeden anlaşıldığı üzere mükellefler döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürdüğü zaman istisnalardan yararlanabilecek olup 31 Aralık 2021 itibariyle kasalarında mevcut yabancı paralar ile yurt dışı hesaplarda bulunan yabancı paraları için bu olanaktan yararlanamayacaktır. Ancak bu konunun netliğe kavuşması adına ikincil düzenlemeleri beklemek faydalı olacaktır” bilgisini paylaştı.

ALTIN HESABI OLAN MÜKELLEFLERE DE İSTİSNA GETİRİLDİ

Mükelleflerin Altın cinsi hesapları ile işlenmiş veya hurda altın karşılığı Altın hesaplarını dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası’na dönmesi ve kur korumalı mevduat hesabına yatırmaları durumunda da çevrimde oluşacak değerleme kazançları ile mevduat hesabından elde edecekleri kazançların tamamı da aynı şekilde kurumlar vergisinden istisna edileceği açıklandı.

Yayla, Türk Lirası’na olan talebi arttırmak ve bu sayede kur dalgalanmalarının önüne geçmek adına oldukça önemli bir düzenleme daha uygulamaya girmek üzere olduğunu, bu düzenlemenin mükelleflere hem kur artışından da getiri sağlayan kur korumalı mevduat hesabından yararlanma hem de bu hesaplardan elde edilen geliri vergi dışı bırakarak oldukça önemli bir destek sağlayacağını belirtti. Şu an için resmi defterde kasa hesabında bulunan dövizlerinde bu kapsama alınması hem mükellefler arasında bir ayırımın önüne geçecek hem de uygulamanın amacına uygun olarak Türk Lirası’na dönüşe ve Bankacılık sistemine girişi destekleyici bir unsur olacağını söyledi.

YUKARI