escort bayan sisli bayan escort esenyurt escort escort

03-11-2021 22:00:00

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı başladı

Asırlar öncesinde ortaya koyduğu barış, hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle insanlığa yön veren Hacı Bektâş-ı Veli’yi anmak için Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli’yi Anlama Çalıştayı başladı.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı başladı
Asırlar öncesinde ortaya koyduğu barış, hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle insanlığa yön veren Hacı Bektâş-ı Veli’yi anmak için Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli’yi Anlama Çalıştayı başladı.

13’üncü yüzyıldan bugüne öğretileri ve mesajlarıyla insanlığa sevgi ve kardeşlik tohumları saçan Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 750’nci yılında Esenler’deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştayla anıldı. 

Üç oturumda gerçekleşecek çalıştayda, ‘Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli: Efsaneden Gerçeğe, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hayatı, Hacı Bektaşi Veli’nin Eserleri, Bektaşilik ve Aleviliğin Kaynakları, Bektaşilik: Tarih ve Kültür, Bektaşi Tarikatının Tarihsel Gelişimi, İstanbul Bektaşileri, Bektaşilik Alevilik İlişkisi, Bektaşi Musikisi, Bektaşiler ve Osmanlılar, Osmanlı Kırsalında Bektaşiler, Kurtuluş Savaşı’nda Bektaşiler, Bektaşiler ve Osmanlı Yönetimi, Yeniçeriler ve Bektaşilik’ başlıkları ele alınacak.

Çalıştaya, Prof. Dr. Harun Yıldız, Dr. Rauf Kahraman Ürkmez, Prof. Sadullah Gülten, Doç. Dr. Mehmet Ersal, Prof. Dr. Hülya küçük gibi isimlerin yanında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katıldı.

DR. YILMAZ: BİRLİK VE BERABERLİĞİN İNŞASINDA MİHENK TAŞIDIR

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Vatandaş, sivil toplum yapıları, üniversiteler ve kamu kurumları olarak 7’den 70’e, tepeden tabana, tabandan tabana bir şuurlanma, aidiyet, sahiplenme, sorumluluk bilinciyle bu zamanlara, mekanlara, şahıslara sahip çıkmamız, bağ kurmamız gerekir. Yoksa bu halkadan birisi eksik olunca çember oluşmaz. Hacı Bektaş-ı Veli, gençlik yıllarımdan beri ilgi alanıma giren bir isimdir. Türk toplum tarihi açısından son derece önemlidir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi inşa sürecinde mihenk taşı kabul edeceğimiz isimlerden birisidir” dedi.

2021 HACI BEKTAŞ-I VELİ YILI 

UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı genelge ile Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750’nci yıl dönümü nedeniyle 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan edildiğini söyleyen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı proje danışmanı Prof. Dr. Haşim Şahin ise “Bu devletimizin, milletimizin geçmişimize gösterdiği ahde vefadır. Biz toplum olarak 13’üncü yüzyılda ciddi bir kaosun, birlikten ve bütünlükten uzaklaşmış bir toplumun yeniden vücut bulmasına, hayat bulmasına büyük bir medeniyetin meydana gelmesine katkıda bulunan isimlere ne kadar minnet duysak azdır. Eserleriyle, kimlikleriyle yaşam tarzlarıyla topluma örnek olan isimler” ifadelerini kullandı.

“ORTAYA KOYDUKLARI ESERLERİ DOĞRU ANLAMAK GEREKİR”

Prof. Dr. Şahin, “Bu şahsiyetleri anlamak için ciddi temele dayanmayan yorumlardan daha ziyade ortaya koydukları eserleri okumak, doğru bir şekilde anlamak, anlamlandırmak gerekir. Umarım Hacı Bektaş-ı Veli Çalıştayı, geçmişte de günümüzde de birleştirmenin, bütünleştirmenin tek vücut olmanın ne anlama geldiğini anlatan büyük bir veli olur. Gün boyu uzun uzun tartışılacak, konuşulacak ve çok verimli geçeceğini düşündüğüm bir çalıştay olacak. Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisiyle sonradan gelişen Bektaş’ı Tarikatı’nı birbirinden biraz ayırmak gerekir. Çünkü birisi şartların doğurduğu bir anlayış, düşünce ama Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisinin yaşadığı devirde dünya, Anadolu çok farklıydı. Çok daha farklı anlayış, düşünce iklimi meydana getirmişti. Kendi zamanını, zeminini doğru bir şekilde anladığımız ve anlamlandırdığımız bir çalıştay olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Çalıştay, saat 20:00’de santur sanatçısı Sedat Anar’ın vereceği ‘Bektaşi Nefesleri’ adlı konserle sona erecek.

HÜNKAR HACI BEKTAŞİ VELİ KİMDİR?

Türk kültürünün yaşatılmasını ve aktarılmasını sağlayan  Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşîlik tarikatının kurucusu olan Türkmen şeyhidir. Fikirleri ile bir ışık gibi milleti aydınlatan Hacı Bektaş-ı Veli, Diyâr-ı Rûm’un (Anadolu) büyük evliyaları arasında kabul edilir.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve öğretisinin yayılması, ölümünden çok daha sonra, 14'üncü yüzyıl başlarında kurulan tarikatının, 16'ncı yüzyıl başlarında etkinlik kazanması ile oldu. Kendi döneminde de tanınan Hacı Bektaş-ı Veli; Mevlana, Baba İlyas, Ahi Evren’le çağdaştır.

Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan gibi bir çok yerde kabul gördü ve benimsendi. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Haydarilik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu’ya geldiği tahmin ediliyor.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’daki Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasında bir yakınlaşma ortamının doğmasına önemli katkılarda bulundu. Anadolu’da dinsel, ekonomik, askeri ve toplumsal bir kuruluş olan ve kendisinin de bağlı olduğu Ahilik ile büyük hizmetler yaptı. Sultan Orhan zamanında oluşturulan ‘Yeniçeri Ordusu’nun piri, üstadı ve manevi koruyucusu olarak biliniyor.

YUKARI